Våra föreläsningar

Föreläsningen Lära för livet

Föreläsare: Jens Andersson och Erica Rosenkvist

Tidsåtgång: 3 timmar

 • Vi reder ut begreppen entreprenörskap och internationalisering. 
 • Vad säger styrdokumenten om det internationella perspektivet och entreprenöriellt lärande.
 • Våra erfarenheter och visioner.
 • Kopplingen till verkligheten och forskningen, kunskaper som gör skillnad.
 • Den röda tråden i samhället, världen och arbetslaget!
 • Arbeten med och för elever kopplat till skola 2011, konkreta matnyttiga exempel.
 • Hur kan Ni arbeta vidare? Fokus på Er skola, Ert arbetslag, i nuläget och hur ni kan komma vidare! 

Vi vänder oss till lärare, lärarstuderande, arbetslag och all personal inom skolan som berörs av våra nya styrdokument.

 Föreläsningen Entreprenöriellt lärande äger

Föreläsare: Erica Rosenkvist

Tidsåtgång: 1 timme och 30 minuter

Det entreprenöriella lärandet är ett pedagogiskt förhållningssätt och mer än ett modeord i skolvärlden. Vi lever i en föränderlig värld och lärandet i skolan ska handla om att få de bästa förutsättningarna för en personlig och global hållbar utveckling, att känna delaktighet och engagemang i verkligheten/omvärlden och att lära för livet. För oss pedagoger handlar det om att våga! Systematiska kvalitetsarbetet är roligare vän det låter! 

 • Begreppet entreprenörskap, vad är det vi pratar om?
 • Entreprenörskap i skolan, vad gör vi?
 • Entreprenöriellt lärande som pedagogiskt förhållningssätt. Att våga!
 • Exempel på projekt och arbete i entreprenöriell anda.
 • Skola 2011 och att jobba med de entreprenöriella förmågorna.

Föreläsningen kopplar direkt till lärarnas fortsatta arbete, fortbildning ska leda till utveckling och ge ringar på vattnet!

  Naturligtvis ges tid till frågor och utvärdering.

 

Föreläsningen Världen krymper

Föreläsare: Jens Andersson

Tidsåtgång: 1 timme 30 minuter

I skola 2011 får vi bekanta oss med de fyra perspektiven, varav internationalisering är det ena, och vi kommer inte undan med ett projektarbete om julgranens ursprung från Tyskland en eftermiddag i december, ånej, ni som läst de nya planerna väl vet att det krävs mer än så. Världen krymper och globaliseringen växer/ökar. Föreläsningen innehåller:

 • Varför ska vi få in det internationella perspektivet i undervisningen?
 • Att arbeta med internationell förståelse genom digitala samarbetsformer.
 • Exempel på elevprojekt.
 • Bloggen som redskap och metod (kopplat till it-målen).
 • Tips på övriga bidrag/fonder/stipendier som ni kan ha nytta av i er verksamhet.
 • Föreläsningen kopplar direkt till lärarnas fortsatta arbete, fortbildning ska leda till utveckling!

Naturligtvis ges tid till frågor och utvärdering.

 

logga4.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)